Informatiebeveiliging

Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data zijn van groot belang voor u en ons. Om deze aspecten te waarborgen binnen TCC The Computer Company maken wij gebruik van de internationale erkende norm voor informatiebeveiliging ISO 27001 en NEN 7510.

Deze normen specificeren eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS). Conform ISO 27001 en NEN 7510 hebben wij een Informatiebeveligingsbeleid opgesteld met daarin de volgende doelstellingen:

  • Beschikbaarheid
    Het waarborgen dat geautoriseerde gebruikers op de juiste momenten toegang hebben tot relevante informatie en aanverwante bedrijfsmiddelen.
  • Integriteit
    Het waarborgen van de correctheid en de volledigheid van de informatie en de verwerking daarvan.
  • Vertrouwelijkheid (exclusiviteit)
    Het waarborgen dat informatie alleen toegankelijk is voor degenen die hiertoe geautoriseerd zijn. Dit beleid en het hele ISMS dienen in overeenstemming te zijn met de in de wet- en regelgeving gestelde eisen die zowel relevant zijn voor de organisatie op het gebied van informatiebeveiliging, privacywetgeving, klant gerelateerde wetgeving en normen, als ook met de contractuele verplichtingen.

Meer informatie

Als u vragen heeft over ons informatiebeveligingsbeleid, ons ISMS en wat dit betekent voor u als klant of leverancier, dan kunt deze sturen naar privacyofficer@perfection.nl.

Waarmee kan ik je helpen?

Renée Essers

Internal Accountmanager

Waarom TCC?

Liever direct contact met één van onze medewerkers? Neem contact op ›

Deze website maakt gebruik van cookies.